Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Análisis Musical
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2018 Anlisi musical Srie 1 Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Part A 3 4 5 Part B 1 2 3 4 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Aquesta prova consta de tres exercicis i siniciar amb les audicions en qu …