Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2001
Fase General y Específica

Informar de un error

Material relacionado

Districte universitari de Catalunya SRIE 2 PAAU LOGSE Curs 20002001 QUÍMICA Contesteu les preguntes 1 2 i 3 i les 4 i 5 duna de les dues opcions A o B 1 El sulfat de coureII és soluble en aigua lcid benzoic és prcticament insoluble en aigua freda per la seva solubilitat augmenta amb la temperatura i sublima quan ses calfa suaument el sulfat de bari és insoluble en aigua a Feu un esquema de com es podrien separar aquests tres compostos a partir duna mescla slida que els contingui 1 punt b Indiqu…