Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Biología
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Convocatria 2018 Proves daccés a la universitat Biologia Srie 3 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A OPCIÓ B Exercici 1 Qualificació 1 2 3 1 Exercici 2 2 1 Exercici 3 2 3 1 Exercici 4 2 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de quatre exercicis Els exercicis 1 i 2 són comuns i obligatoris i els exercicis 3 i 4 estan agrupats en dues opcions A i B de les qua…