Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA Assignatura QUÍMICA JUNY 2018 CONVOCATORIA Asignatura QUÍMICA JUNIO 2018 BAREM DE LEXAMEN Lalumne haur de triar una opció A o B i contestar les 3 qestions i els 2 problemes de lopció triada La qualificació mxima de cada qestióproblema ser de 2 punts i la de cada subapartat sindica en lenunciat Segons lAcor…