Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Histria de lart Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Qualificació 1 Exercici 1 2 a b Exercici 2 c d e Suma de notes parcials Qualificació final Convocatria 2018 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Aquesta prova consta de dos exercicis En lexercici 1 heu de triar UNA d…