Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Literatura Catalana
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

lfffl Generalitat de Catalunya WW Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Literatura catalana Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Qualificació 1 Exercicis 2 3 Suma de notes parcials Descompte per faltes Total Qualificació final Convocatria 2018 Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora Escolliu UNA de les dues opcions A o B OPCIÓ A 1 Ce…