Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Tecnología Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2018 Tecnologia industrial Srie 1 La prova consta de dues parts amb dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona té dues opcions A i B Resoleu els exercicis de la primera part i per a la segona part escolliu UNA de les dues opcions A o B i feu els exercicis de lopció triada Primera part Exercici 1 25 punts En cada qestió només es pot tri…