Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Tecnología Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2003
Fase General y Específica

Informar de un error

SRIE 2 PAU LOGSE Curs 20022003 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Districte universitari de Catalunya La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions A i B entre les quals cal triarne una Primera part Exercici 1 25 punts Per a cada qestió només es pot triar una resposta Resposta ben contestada 05 punts resposta mal contestada 016 punts resposta no contestada 0 punts Qestió 1 Els tramvies duna línia de transports públics estan formats per …