Descargar examen

search

驴Sab铆as que puedes buscar ex谩menes por temas?

Desde los Reyes Cat贸licos hasta la Generaci贸n del 98 pasando por reacciones 谩cido-base, tendr谩s todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

CiUG COM ISIÓN INTERUN JVERSITARIA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2016 Código 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II O alumnoa debe responder só aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 3 puntos exercicio 2 3 puntos exercicio 3 2 puntos exercicio 4 2 puntos 1 Sexa a matriz A  1 1 1 2  OPCIÓN A a Determina os valores de x e y para os que se verifica a seguinte ecuación 3A2 xA y I O onde I é a matriz identidade de orde 2 e O é a ma…

Temas mencionados new_releases