Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Historia de España
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso

Informar de un error

Convocatria 2017 Proves daccés a la universitat Histria Srie 1 Escolliu UNA de les dues opcions A o B i feu els dos exercicis de lopció triada Cada exercici val cinc punts OPCIÓ A Exercici 1 Essent lesperit catal essencialment cristi com queda provat resta ara considerar si la religió cristiana essent la religió universal de la humanitat destinada a regnar en totes les races de lhum llinatge pot prendre el carcter de regionalista identificarse amb una comarca sense que ella hagi de sacrificar c…