Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Diseño
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 DESEÑO Código 53 OPCIÓN A Deseño Mario Esquenazi Identidade do restaurante Mordisco o concepto baséase no propio nome Adecúase un alfabeto a cuxas letras lle faltan anacos como metáfora do bocado Ademais créase unha serie de pictogramas cos trazos restantes A combinación da tipografía e os pictogramas xera un sistema que é a base da identidade Fonte httpmeskenazicomIdiomaCASSeccionDetalleCategoriaIdentidad1VerImagenesProy…

Temas mencionados new_releases