Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura FĂ­sica
Convocatoria Extraordinaria de 2002
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Districte universitari de Catalunya SRIE 1 PAU LOGSE Curs 20012002 FÍSICA  Feu el problema P1 i responeu a les qestions Q1 i Q2  Escolliu una de les opcions A o B i feu el problema P2 i responeu a les qestions Q3 i Q4 de lopció escollida En total cal fer dos problemes i respondre a quatre qestions Cada problema val tres punts un punt cada apartat i cada qestió val un punt P1 Un cos de 2 kg inicialment en reps baixa per un pla inclinat 42 respecte de lhoritzontal Després de recórrer una distncia…