Examen de Artes Escénicas de Baleares (PAU de 2016)

Universitat Prova daccés Convocatoria de les Illes Balears a la Universitat 2016 Arts Esceniques Model 2 lnstruccions Heu de triar una opció entre les dues que sofereixen A o B Cadascuna de les dues opcions consta de tres parts a b i c La parta és comuna pera les dues opcions Parta qualificable amb 4 punts Consistira en lanalisi deis elements escénics dun vídeo proposat representatiu de les arts escéniques Hom valorara la correcció en lús del llenguatge i la terminología específica utilitzada a…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases