Examen de EconomĂ­a de la Empresa de Baleares (selectividad de 2007)

Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2007
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

UIB M Prova daccés a la Universitat 2007 Selectivitat Economia i Organització dEmpreses Model 1 Elegeix una de les opcions segents OPCIÓ A PART PRCTICA 1 Determina el volum de vendes duna empresa que fabrica i ven el producte X a fi que obtingui un benefici de 3000 euros considerant que els costs fixos totals són de 9000 euros i els costs variables totals són dun 35 sobre les vendes 2 punts 2 Suposa que ets el gerent duna empresa i tens damunt la taula dos projectes dinversió amb les caracterís…