Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Baleares (PAU de 2016)

Universitat Prova daccés Convocatoria de les Illes Balears a la Univers itat 2016 Tecniques dExpressió Graficoplastica Model 2 Realitzau una de les dues opcions proposades Durada 7 hora i 30 minuts Observau que no es demana lacabament total de lexercici sinó el desenvolupament inicial ben plantejat que us pugui permetre continuarlo hipotéticament en una jornada distinta de la dara Llegiu bé lenunciat abans de comenar lexercici Opció A Prova Puntuació maxima 10 punts Representau la imatge donada…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error