Examen de Historia de la Filosofía de Baleares (PBAU de 2019)

Histria de la Filosofia Model 1 Triau una de les dues opcions i responeu a les preguntes proposades OPCIÓ A 1 Comentau el text segent incloent en el comentari aquests elements a Context histric social i cultural 1 punt b Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text 05 punts c Explicació ordenada clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes 2 punts d El comentari també ha dincloure una valoració crítica emprant els coneixements de …
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Historia de la Filosofía
Convocatoria Ordinaria de 2019
Fase Acceso

Informar de un error