Examen de FĂ­sica de Baleares (PAU de 2016)

Universitat Pmva daccs Convocatoria de le mes Balears a la Universitat 2016 Física Model 1 Criteris i solucions Com a criteri general les respostes shan de justicar El plantejament correcte de la resposta es puntua amb 05 punts Shan de posar les unitats correctes a les solucions numriques si no són les correctes o no shan posat es restaran 025 punts com les errades en els factors de les fórmules emprades Cada qestió i apartat de problema té un punt com a puntuació mxima OPCIÓ A 1 Lenergia E eme…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura FĂ­sica
Convocatoria Extraordinaria de 2016
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error