Examen de Literatura Universal de Baleares (PAU de 2011)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2011 Literatura Universal Model 3 OPCIÓ A Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades Mare mare va dir Gregor fluixet i va mirarla Per uns moments va oblidarse del gerent en comptes de pensarhi no va poder evitar obrir i tancar les barres en el buit en veure el caf que es vessava Aquest moviment amb la boca va provocar un altre crit de la mare que baix de la taula i va caure als braos del pare que ja corria cap a ella Per Gregor no podia entr…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Literatura Universal
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error