Examen de Matem√°ticas II de Baleares (PAU de 2011)

Prova daccés a la Universitat 2011 Matemtiques II Model 3 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Es disposa de 90 minuts Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge matemtic i no matemtic emprat per lalumne Es valoraran negativament els errors de clcul Opció A 1 a Comprovau que si és una matriu quadrada tal que 2 identitat aleshores és invertible Quina és lex…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Matem√°ticas II
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases