Examen de Matemáticas II de Baleares (PBAU de 2021)

Model 1 Contestau de manera clara i raonada quatre questions qualssevol escollides dentre les vuit proposades Disposau de 90 minuts Cada questio es puntua sobre 10 punts La qualicacio nal sobte de dividir el total de punts obtinguts entre 4 Nomes es tindran en compte les respostes clarament justicades i raonades usant llenguatge matematic o no matematic segons correspongui Es valoraran negativament els errors de calcul Es permet utilitzar calculadora cientca basica No es permet lus de calculado…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2021
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Temas mencionados new_releases