Examen de Cultura audiovisual de Cataluña (selectividad de 2005)

Districte universitari de Catalunya SRIE 3 PAU Curs 20042005 IMATGE Feu lexercici 1 i escolliu una de les dues opcions A o B de lexercici 2 La televisió mostrant la realitat a través duna cmera Exercici 1 3 punts Responeu de manera concisa a les preguntes segents 11 Quina és la diferncia entre les accions denfocar i enquadrar 1 punt 12 Com sanomena el sistema demissió televisiu que previsiblement hauria dentrar en vigor el proper any 2007 quan es produeixi lanunciada apagada analgica 1 punt 13 …
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Cultura audiovisual
Convocatoria Extraordinaria de 2005
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases