Examen de Economía de la Empresa de Cataluña (selectividad de 2000)

Districte universitari de Catalunya SRIE 1 PAAU LOGSE ECONOMIA I ORGANITZACIÓ DEMPRESA Curs 19992000 Lexamen consta de dues opcions A i B Escolliune una Cada opció consta de sis exercicis el primer dels quals és comú a les dues opcions Exercici 1 comú a les dues opcions Tot seguit es representa un projecte dacord amb un graf tipus PERT on les durades sexpressen en dies INICI 1 d 2 9 h 5 5 8 b 3 5 o 6 m6 9 FINAL 10 4 f 7 7 Amb les dades de lenunciat quan escaigui a Calculeu la durada mínima del …
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura EconomĂ­a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2000
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases