Examen de Lengua Catalana y Literatura de Cataluña (selectividad de 2002)

SRIE 1 PAU LOGSE LLENGUA CATALANA I LITERATURA Districte universitari de Catalunya Curs 20012002 Trieu una de les dues opcions OPCIÓ A Llegiu aquest text i contesteu les preguntes que el segueixen Senyor metge no sestranyi que li expliqui per escrit el que em passa No sestranyi que firmi amb un nom que no és el meu Encara que faig mal fet de dirli que no se nestranyi perqu si no li digués que el nom amb qu firmo no és el meu vost no sho pensaria per he de dirli i no sé ben bé per qu que no és e…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2002
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases