Examen de Química de Cataluña (selectividad de 2004)

Districte universitari de Catalunya SRIE 5 PAU Curs 20032004 QUÍMICA Contesteu a les preguntes 1 2 3 i a la 4 i la 5 duna de les dues opcions A o B 1 Disposem de dissolució de nitrat de coureII 1 M i dissolució de sulfat destanyII 1 M com també de barretes de coure i estany i material divers de laboratori a Expliqueu com construiríeu una pila amb aquests components Dibuixeu un esque ma de la pila i anomeneu el material emprat 1 punt b Indiqueu lnode i el ctode i les reaccions que hi tenen lloc …
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura QuĂ­mica
Convocatoria Extraordinaria de 2004
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases