Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2002)

SRIE 3 PAU LOGSE Curs 20012002 TECNOLOGIA INDUSTRIAL Districte universitari de Catalunya La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions A o B entre les quals cal triarne una Primera part Exercici 1 25 punts Per a cada qestió només es pot triar una resposta Resposta ben contestada 05 punts resposta mal contestada 016 punts resposta no contestada 0 punts Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinac…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2002
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases