Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2005)

Districte universitari de Catalunya SRIE 4 PAU Curs 20042005 TECNOLOGIA INDUSTRIAL La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona consta de dues opcions A o B entre les quals cal triarne una Primera part Exercici 1 25 punts Per a cada qestió només es pot triar una resposta Resposta ben contestada 05 punts resposta mal contestada 016 punts resposta no contestada 0 punts Qestió 1 El Zamak5 és un aliatge de zinc que té una tensió de ruptura per tracc…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Ordinaria de 2005
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases