Examen de Tecnología Industrial de Cataluña (selectividad de 2007)

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura TecnologĂ­a Industrial
Convocatoria Extraordinaria de 2007
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Districte Universitari de Catalunya Generalitat de Catailunya Consell lnterunirversitari de Catalunya 1 Organtzació de Proves dAccés a la Universitat Proves d accés a la Universitat Curs 20062007 Tecnologia industrial Srie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna La primera part és comuna i la segona té dues opcions A o B de les quals cal triarne UNA PRIMERA PART Exercici 1 25 punts En cada qestió només es pot triar UNA resposta Resposta ben contestada 05 punts resposta mal co…

Temas mencionados new_releases