Examen de An√°lisis Musical de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMISIÓ INTERUNIIER TARJA DE GALI IA PAU XUÑO 2011 ANÁLISE MUSICAL II Código 51 OPCIÓN A 1 Parte 6 puntos Comentario á AUDICIÓN Comenta a audición proposta atendendo ós seguintes aspectos xustificándoos e desenvolvéndoos 1 Título 2 Xénero 3 Tipoloxía melódica 4 Ritmo e relación ritmotexto 5 Estrutura e forma 6 Estilo e época 2 Parte Preguntas 4 puntos 1 Ámbito melódico 2 Escalas modais 3 Música descritiva 4 Tipos de acordes OPCIÓN B 1 Parte 6 puntos Comentario á AUDICIÓN Comenta a audición…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura An√°lisis Musical
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error