Examen de Econom铆a de la Empresa de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GA LI CIA PAU XUÑO 2011 Código 31 ECONOMÍA DA EMPRESA Instrucións O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder a todas as preguntas da opción escollida OPCIÓN A 1 Responda brevemente as seguintes catro preguntas 075 puntos cada pregunta 11 Identifica un dos órganos de goberno das Sociedades Anónimas e sinala unha das súas funcións 12 Enumera o tipo de decisións que integra a estratexia do marketingmix 13 Que se entende por autofinanciamento Ilustra …
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Econom铆a de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases