Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU SETEMBRO 2011 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración a partir do seguinte texto Describir e xustificar as técnicas empregadas 10 puntos Lembro que durante días antes da guerra elucubrabamos sobre como sería a toma de Bagdad Todos coincidiamos en que se quedabamos no Al Rasheed e este edificio sobrevivía ós bombardeos dos arredores poderiamos ver desde as súas ventás a chegada dos blindados estadounidenses…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases