Examen de Historia del Arte de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMISIÓN INTERUNIVER ITARIA DE GAI ICIA PAU XUÑO 2011 Código 33 HISTORIA DA ARTE OPCIÓN A 1 Escolle dúas destas tres láminas ata 4 puntos por cada unha e analiza cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema  Escoge dos de estas tres láminas hasta 4 puntos por cada una y analiza cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema a Clasificación sinalando se procede cultura estilomovemento cronoloxía título e autor ata un punto  Clasificación señalando si procede …
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases