Examen de Imagen de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMISIÓN INTERUNIVER ITARIA DE GAI ICIA PAU SETEMBRO 2011 Código 44 IMAXE OPCIÓN A Elaborar unha narración visual sobre o teatro utilizando o movemento narrativo e mais a continuidade como características principais do relato e como compoñentes que reforzan o significado da imaxe 10 puntos Elaborar una narración visual sobre el teatro utilizando el movimiento narrativo y la continuidad como características principales del relato y como componentes que refuerzan el significado de la imagen …
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Imagen
Convocatoria Extraordinaria de 2011
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error