Examen de Inglés de Galicia (ABAU de 2022)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade Convocatoria ordinaria 2022 SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS Código 63 Read the instructions to the questions very carefully and write all your answers in English Answer ONLY 4 OF THE 6 QUESTIONS BELOW If you answer more than four questions only the first four will be marked QUESTION 1 READ TEXT A AND ANSWER THE THREE QUESTIONS BELOW 25 points 11 Write a summary of the text in English including the most important points using your…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Inglés
Convocatoria Ordinaria de 2022
Fase AdmisiĂłn
Ver el examen de la otra fase

Informar de un error

Temas mencionados new_releases