Examen de Matem√°ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de Galicia (PAU de 2015)

CiUG COM ISIÓN INTERUN IVERSITARIA DE GA LICIA PAU Setembro 2015 Código 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II O alumnoa debe responder so aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1  3 puntos exercicio 2  3 puntos exercicio 3  2 puntos exercicio 4  2 puntos OPCIÓN A 1 Tres socios reúnen 6000 euros para investir nun produto financeiro Sábese que o primeiro achega o dobre que o segundo e que o terceiro achega tanto como o primeiro e o seg…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Matem√°ticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria Extraordinaria de 2015
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases