Examen de Lengua Vasca y Literatura de Navarra (PAU de 2013)

UNIBERTSITATEAN SARTZEKO PROBA EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA A eredua 20122013 IKASTURTEA Bi aukeretatik bat hartu behar duzu A edo B AAUKERA uptJ NfmNh Uairtiarc Gero eta denbora gutxiago daukagu laguneldn ateratzeko Eustat erakundearen datuen arabera azken hamabost urteetan 32 mínutuz murriztu da bíztanleríak bízitza sozialarí lagunekín írten hízketan jardun ea eskaíntzen díon batez besteko denbora Euskal Autonomía Erkídegoko EAEko estatístíka ofizíalak egiten dítuen erakunde honek eskuarte…
Comunidad AutĂłnoma Navarra
Asignatura Lengua Vasca y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2013
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error