Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error

Llengua Catalana i Lietratura II Model 2 OPCIÓ A Llegeix atentament el text i respon les qestions formulades En Miquel Bernis ens anuncia que ve lonada de fred més dura des de fa cinc anys i el departament de Salut constata que la grip va creixent per encara no ha tocat sostre sesperen pics de lepidmia la setmana que ve la més glaada El que ens ha deixat glaats aquesta setmana és veure les imatges dels refugiats a Grcia subsistint a 12 graus sota zero dormint en tendes de campanya amb unes mant…

Temas mencionados new_releases