Descargar examen

Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisi贸n

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade SETEMBRO 2018 Código 20 MATEMÁTICAS II Responde só os exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 2 puntos exercicio 2 3 puntos exercicio 3 3 puntos exercicio 4 2 puntos OPCIÓN A 0 0 1 1 Dada a matriz  1 0 0 0 1 0 a Que relación existe entre a súa inversa 1 e a súa trasposta b Estuda segundo os valores de o rango de  sendo a matriz identidade de orde 3Calcula 0 as matrices que…

Temas mencionados new_releases