Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Latín II
Convocatoria Ordinaria de 2003
Fase General y Específica

Informar de un error

Districte universitari de Catalunya SRIE 2 PAU LOGSE Curs 20022003 LLATÍ OPCIÓ A La prova consisteix a fer quatre exercicis 1 traduir un text 2 resoldre una qestió de morfosintaxi 3 resoldre una qestió sobre llengua o civilització romana i 4 exposar breument un tema de llengua o de civilització romana TEXT CARACTERÍSTIQUES DE LA JOVENTUT ROMANA Romana iuuentus per laborem in castris usum militiae discebat et in armis magis quam in conuiuiis libidinem habebat Nullus labor insolitus erat talibus …