Examen de Dibujo Técnico II de Cataluña (selectividad de 2003)

SRIE 2 PAU LOGSE Curs 20022003 DIBUIX TCNIC Lexamen consta de la realització de tres dibuixos el dibuix 1 el dibuix 2 i una de les dues opcions del dibuix 3 escolliu entre lopció A i lopció B del dibuix 3 Els enunciats dels exercicis es donen en alguns casos amb el dibuix final ja iniciat per tal devitarvos construccions prvies innecessries Quan el text de lenunciat inclogui alguna mesura no dibuixada sense fer referncia a escala sentendr que el dibuix es realitza a escala 11 Resoleu cada un de…
Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Dibujo TĂ©cnico II
Convocatoria Ordinaria de 2003
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases