Descargar examen

search

驴Sab铆as que puedes buscar ex谩menes por temas?

Desde los Reyes Cat贸licos hasta la Generaci贸n del 98 pasando por reacciones 谩cido-base, tendr谩s todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura F铆sica
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU XUÑO 2010 Código 25 FÍSICA Puntuación máxima Cuestións 4 puntos 1 cada cuestión teórica ou practica Problemas 6 puntos 1 cada apartado Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución ás cuestións terán que ser respostas razoadas Pódese usar calculadora sempre que non sexa programable nin memorice texto O alumno elixirá unha das dúas opcións OPCIÓN A C1 Dous satélites A e B de masas mA y mB mA  mB xiran arredor da Terra nunha órbita circul…

Temas mencionados new_releases