Examen de Matem谩ticas II de Galicia (PAU de 2010)

CiUG COM ISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GA LICIA PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II Código 26 O alumnoa deber responder só aos exercicios dunha das opcións Puntuación máxima dos exercicios de cada opción exercicio 1 3 puntos exercicio 2 3 puntos exercicio 3 2 puntos exercicio 4 2 puntos OPCIÓN A 1 1 0 1 Dada a matriz A  0 0 1 1 01 a Se I é a matriz identidade de orde 3 calcula os valores de para os que A I non ten inversa Calcula se existe a matriz inversa de A 2I b Calcula a matriz X tal qu…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Matem谩ticas II
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Espec铆fica

Informar de un error