Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2015
Fase General

Informar de un error

Material relacionado

i GENERALITAT VALENCIAN CONSELLERIA DEDUCACIO CULTURA I ESPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD e   lI  SISTElIA lJIVERSITARI VALENCI STSTFMA I JNJVfRSJTARTO VATFNCIANO PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2015 HISTRIA DESPANYA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2015 HISTORIA DE ESPAÑA BAREM DE LEXAMEN 1 Descriviu el tipus de fonts utilitzades 1 punt 2 Identifiqueu les idees principa…