Descargar examen

Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2017
Fase Acceso

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade SETEMBRO 2017 Código 03 HISTORIA DE ESPAÑA OPCIÓN A ORIENTACIÓNS Os documentos seguintes deben permitirche elaborar un texto sobre a vida política durante o reinado de Isabel II Na túa redacción debes abordar as seguintes cuestións A diversidade das forzas políticas dende o carlismo ata o republicanismo democrático o predominio político moderado o intervencionismo militar na política as circunstancias que concorren na caída do réxi…