Descargar examen

search

¿Sabías que puedes buscar exámenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Ordinaria de 2008
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Districte Universitari de Catalunya mm Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya l  Organització de Proves dAccés a la Universitat Proves daccés a la Universitat Curs 20072008 Matemtiques Srie 2 Responeu a TRES de les quatre qestions i resoleu UN dels dos problemes segents En les respostes expliqueu sempre qu és el que voleu fer i per qu Cada qestió val 2 punts i el problema 4 punts Podeu utilitzar calculadora per no es poden fer servir calculadores o altres aparells que p…