Descargar examen

search

┬┐Sab├şas que puedes buscar ex├ímenes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Aut├│noma Galicia
Asignatura Artes Esc├ęnicas
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso Admisi├│n

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 ARTES ESCÉNICAS Código 51 OPCIÓN A 1 O teatro clásico grecolatino Características e autores principias 4 puntos 1 El teatro clásico grecolatino Características y autores principales 4 puntos 2 Situar a obra no seu contexto histórico e literario e despois explicar os procesos necesarios para o deseño da posta en escena do texto que se achega detallando as particularidades das distintas fases que permiten materializar o esp…

Temas mencionados new_releases