Descargar examen

search

¬ŅSab√≠as que puedes buscar ex√°menes por temas?

Desde los Reyes Católicos hasta la Generación del 98 pasando por reacciones ácido-base, tendrás todos los ejercicios que necesitas al alcance de un click.

Probar el nuevo buscador

Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 ARTES ESCÉNICAS Código 51 OPCIÓN A 1 O teatro clásico grecolatino Características e autores principias 4 puntos 1 El teatro clásico grecolatino Características y autores principales 4 puntos 2 Situar a obra no seu contexto histórico e literario e despois explicar os procesos necesarios para o deseño da posta en escena do texto que se achega detallando as particularidades das distintas fases que permiten materializar o esp…

Temas mencionados new_releases