Examen de Historia de la Filosofía de Baleares (PBAU de 2020)

Histria de la Filosofia Model 3 PART 1 Triau un i només un dels textos segents Comentau el text segent i incloeu en el comentari aquests elements a Context histric social i cultural 1 punt b Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text 05 punts c Explicació ordenada clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes 2 punts d El comentari també ha dincloure una valoració crítica emprant els coneixements de la matria que shan adquirit al…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Historia de la Filosofía
Convocatoria Extraordinaria de 2020
Fase Acceso

Informar de un error