Examen de Historia de la Filosofía de Baleares (PBAU de 2020)

Histria de la Filosofia Model 2 PART 1 Triau un i només un daquests dos textos Comentau el text incloent en el comentari aquests elements a Context histric social i cultural 1 punt b Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text 05 punts c Explicació ordenada clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes 2 punts d El comentari també ha dincloure una valoració crítica emprant els coneixements de la matria que shan adquirit al llarg d…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Historia de la Filosofía
Convocatoria Ordinaria de 2020
Fase Acceso

Informar de un error