Examen de Física de Baleares (PAU de 2014)

UIB  Prova daccés a la Universitat 2014 Física Model 3 Puntuació Preguntes 1 a 4 1 punt cada una Preguntes 5 i 6 1 punt cada apartat TEMPS 15 HORES Els criteris generals davaluació es comunicaren al professorat a les reunions de coordinació i estan publicats a la web de la UIB Els criteris específics davaluació es publicaran a la web de la UIB Totes les respostes shan de justificar OPCIÓ A 1 Lactivitat radioactiva duna mostra en un moment donat és 2041108 Bq i disminueix fins a 1957108 Bq en 28…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Física
Convocatoria Extraordinaria de 2014
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases