Examen de Lengua Catalana y Literatura de Baleares (selectividad de 2009)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2009 Llengua Catalana i Literatura Model 3 OPCIÓ A Llegeix atentament el text i respon les preguntes formulades LA SERRA Copeo copeo copeo trador roseta encarnada si the agraviada jo et deman perdó Qui me du lestrofa plena de perfums abella brunzenta de la soledat Quan de ma finestra a encesa de llums estenc la mirada per damunt Ciutat 5 i lnima mia senfonsa llunyana dins la serra immensa que lilla travessa que lilla defensa de la tramuntana llavors de la ser…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Lengua Catalana y Literatura
Convocatoria Extraordinaria de 2009
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases