Examen de Matemáticas II de Baleares (selectividad de 2008)

Prova daccés a la Universitat 2008 Matemtiques II Model 3 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Es disposa de 90 minuts Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge matemtic i no matemtic emprat per lalumne Es valoraran negativament els errors de clcul Opció A 1 Determinau totes les matrius de la forma X   x z la matriu A   1 3 24  y 0  que commuten XA  AX am…
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2008
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases